Bengkel Buku Penyelidikan FSSG 2017 (26-27 Julai 2017)

Kuala Nerus – Fakulti Sains Sosial Gunaan telah menganjurkan bengkel buku penyelidikan pada 26-27 Julai 2017 yang bertempat di TH Hotel & Convention Centre Terengganu. Bengkel ini telah menjemput penceramah/moderator khas daripada Universiti Malaysia Sabah iaitu Prof. Madya Dr. Jabil bin Mapjabil bagi menyampaikan serta berkongsi tips penulisan buku penyelidikan.

Prof. Madya Dr. Norizan Abd. Ghani (Timbalan Dekan Penyelidikan & Pembangunan) memberitahu bahawa bengkel ini diakan bertujuan untuk meningkatkan jumlah penulisan dan penerbitan serta menggalakkan pensyarah FSSG untuk menerbitkan buku hasil penyelidikan yang berkualiti.

Bengkel ini diharapkan dapat menaikkan semangat serta motivasi kepada semua pensyarah untuk terus menghasilkan penulisan serta penerbitan yang berimpak tinggi.

 

Bengkel

Taklimat Penerbit UniSZA (Dr. Wan Hishamudin Wan Jusuh)

WhatsApp Image 2017 07 30 at 10.50.54 AM

 

WhatsApp Image 2017 07 26 at 10.07.36 AM

 

WhatsApp Image 2017 07 26 at 10.07.35 AM

 

Perkongsian Pengalaman Penulisan Buku (Prof. Datuk Dr. Yahaya Ibrahim)

WhatsApp Image 2017 07 26 at 10.49.44 AM

 

WhatsApp Image 2017 07 26 at 12.43.45 PM

 

Bengkel Penulisan Buku Penyelidikan (Prof. Madya Dr. Jabil Mapjabil)

WhatsApp Image 2017 07 26 at 4.02.15 PM

 

WhatsApp Image 2017 07 30 at 10.50.30 AM

 

WhatsApp Image 2017 07 27 at 4.45.29 PM