PENGISIAN SOAL SELIDIK PEMBELAJARAN DAN PENGAJARAN DALAM TALIAN BAGI PENSYARAH DAN PELAJAR

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera,


Adalah dimaklumkan Jawatankuasa Task Force Akademik telah membangunkan Soal Selidik PdP dalam talian kepada pensyarah dan pelajar. Tujuan soal selidik ini diadakan adalah bertujuan untuk melihat secara umum pembelajaran dan pengajaran dalam talian yang dijalankan.

Bersama-sama ini disertakan link Soal Selidik kepada pensyarah dan pelajar sebagaimana berikut:

SOAL SELIDIK PELAJAR:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScW2c5l62SYHuX9uabOhcwgCXJosZQ8iy9-npzP1k3Qn8Aozw/viewform

SOAL SELIDIK PENSYARAH (BAHASA MELAYU):

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScic08tHMZ6HYbhWBYYD1RrD97ZVTkr5o-oeqNGNM-D4F_-cA/viewform

SOAL SELIDIK PENSYARAH (BAHASA INGGERIS):

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdemUYhA7WVghcxU_Kw6ZIkZPGXjTTlpdsQGfVqEwj4TkB49w/viewform


*Untuk soal selidik pensyarah, terdapat versi BM dan BI mengikut keperluan

Sehubungan itu, mohon kerjasama YBrs. Prof.,/Dr., untuk memanjangkan perkara ini kepada pensyarah dan pelajar di fakulti masing-masing. Setiap pensyarah dan pelajar adalah diminta untuk mengisi SEKALI sahaja soal selidik ini. Tarikh akhir pengisian soal selidik ini adalah pada 22 MEI 2020 (JUMAAT).


Semoga dalam makluman dan tindakan.


Sekian, terima kasih.