MAJLIS TANDATANGAN MEMORANDUM PERSEFAHAMAN (MoU) UNIVERSITI SULTAN ZAINAL ABIDIN (UniSZA) DAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG, INDONESIA

Majlis Tandatangan Memorandum Persefahaman (MoU) Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) dan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia telah di adakan pada 10 Februari 2021 (Rabu) jam 10.00 pagi menggunakan aplikasi Cisco Webex.

 

 MoU1