MAKLUMAN PELANTIKAN TD (P&P), TD HEPA, KPP KS, PDLI & PS YANG BAHARU DI FSSG

ASSALAMUALAIKUM DAN SALAM SEJAHTERA.

Sukacita dimaklumkan bahawa pihak fakulti mengucapkan tahniah di atas pelantikan baharu kepada:

YBrs. Dr. Mohamad Hafis bin Amat Simin
Timbalan Dekan (Penyelidikan dan Pembangunan)
16 September 2021 – 15 September 2023
 
YBrs. Dr. Wan Nor Jazmina binti Wan Ariffin
Timbalan Dekan (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)
16 September 2021 – 15 September 2023
 
YBrs. Dr. Azlini binti Chik
Ketua Pusat Pengajian Kerja Sosial
16 September 2021 – 15 September 2023
 
YBrs. Puan Normala binti Riza
Penyelaras Latihan Industri
16 September 2021 – 15 September 2023
 
YBrs. Dr. Muaz bin Azinuddin
Penyelaras Siswazah (Pelantikan Semula)
16 September 2021 – 15 September 2022

Pihak FSSG merakamkan ucapan tahniah atas pelantikan baharu dan mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada mantan Timbalan Dekan (Penyelidikan dan Pembangunan) YBrs. Prof. Madya Dr. Norsuhaily binti Abu Bakar, mantan Timbalan Dekan (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni) YBrs. Dr. Nurul Jannah binti Mohd Juaini, mantan Ketua Pusat Pengajian Kerja Sosial YBrs. Dr. Mohd Syaiful Nizam bin Abu Hassan dan mantan Penyelaras Latihan Industri YBrs. Dr. Wan Nor Jazmina binti Wan Ariffin atas sumbangan sepanjang bertugas sebagai Timbalan Dekan (Penyelidikan dan Pembangunan), Timbalan Dekan (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni), Ketua Pusat Pengajian Kerja Sosial dan Penyelaras Latihan Industri.

Semoga dalam makluman semua pihak.

Sekian, wassalam.