PROGRAM COMMUNITY-SHARING & GIVING 2.0

Fakulti Sains Sosial Gunaan (FSSG), UniSZA Malaysia, dengan kerjasama Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah, Indonesia telah mengadakan Program International Community-Sharing & Giving 2.0 (ICSG 2.0) pada 25 Julai 2022 (Isnin) bertempat d Kampung Pengkalan Gelap, dan Kampung Gong Batu Setiu Terengganu, Malaysia.

Program ini memberi sumbangan kepada sepuluh (10) buah rumah disekitar Kampung Pengkalan Gelap, dan Kampung Gong Batu Setiu Terengganu, Malaysia.

 

ICSG 2.0 1

ICSG 2.0 2.2.2

ICSG 2.0 2

ICSG 2.0 4

ICSG 2.0 5

ICSG 2.0 6

ICSG 2.0 7

ICSG 2.0 8

ICSG 2.0 9

ICSG 2.0 10