Selamat datang ke Laman Web Rasmi Fakulti Sains Sosial Gunaan, Kampus Gong Badak, UniSZA

Pertanyaan?

09-668 8827

Alamat

UniSZA, Kampus Gong Badak, 21300 Kuala Nerus, Terengganu

Latar Belakang

Pengenalan  

Fakulti Sains Sosial Gunaan (FSSG) telah ditubuhkan pada Januari 2014. Matlamat utama penubuhan FSSG adalah untuk memperkukuh dan memantapkan lagi ekosistem ilmu dan pembangunan akademia UniSZA bagi  membantu negara menghasilkan modal insan yang berilmu pengetahuan, profesional, berakhlak tinggi, kreatif, inovatif serta berbudaya keusahawanan, meneroka dan menyelidik

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
VISI  
Pusat akademia bertaraf dunia dan berekosistem ilmu global.
 
 
MISI  
Memacu modal insan sains sosial gunaan berprestasi tinggi untuk kesejahteraan komuniti,
 
 
PERANAN  

FSSG berperanan untuk menawarkan program-program akademik dalam bidang sains sosial gunaan yang berpaksikan pembangunan intelektualiti yang cemerlang, berdaya saing dan berorientasikan pasaran. Peranan FSSG diperkukuhkan lagi dengan hasrat untuk:

 1. Melahirkan modal insan holistik yang berakhlak mulia, mempunyai jati diri, kreatif dan inovatif dalam menjana dan mengaplikasi ilmu sains sosial gunaan.
 2. Mengamalkan pengajaran dan pembelajaran berkualiti melalui kaedah studio-based learning yang berpusatkan pelajar menerusi pembelajaran melalui pengalaman (experiential learning).
 3. Menyediakan persekitaran pengajaran dan pembelajaran yang kondusif bagi membudayakan pemikiran saintifik, reflektif, kreatif dan inovatif dalam kalangan kakitangan akademik dan pelajar untuk membangunkan ekosistem ilmu beracuankan UniSZA serta membina korpus ilmu sains sosial gunaan yang terunggul di tanahair dan juga di peringkat antarabangsa.
 4. Mewujudkan jaringan kepakaran dalam bidang sains sosial gunaan melalui peningkatan aktiviti pengantarabangsaan dan hubungan strategik dengan institusi dalam dan luar negara.
 5. Menjadi pusat rujukan utama dalam bidang sains sosial gunaan melalui jalinan pintar fakulti-komuniti-industri.
 6. Merancang peningkatan intelektualiti dan profesionalisme dalam kalangan kakitangan akademik, pengurusan dan sokongan melalui latihan, pengajaran, penyelidikan, perundingan dan penerbitan.
 

Peranan fakulti diperkemaskan lagi dengan penubuhan beberapa jawatankuasa iaitu:

 1. Jawatankuasa Pengurusan Fakulti;
 2. Jawatankuasa Pemeriksa Fakulti;
 3. Jawatankuasa Peperiksaan;
 4. Jawatankuasa Penyelidikan Fakulti;
 5. Jawatankuasa Akademik Fakulti;
 6. Jawatankuasa Siswazah Fakulti; dan
 7. Jawatankuasa Laman Web.
 

Hubungi Kami

Fakulti Sains Sosial Gunaan
Universiti Sultan Zainal Abidin
Kampus Gong Badak
21300 Kuala Nerus
Terengganu Darul Iman

  09-668 8827
  09-668 7895
  fssg@unisza.edu.my
logo3d left

Lokasi

Waktu Operasi

Ahad hingga Rabu
8.30 am - 12.30 pm
2.30 pm - 4.30 pm

Khamis
8.30 am - 12.30 pm
2.30 pm - 4.00 pm

Jumaat, Sabtu & Cuti Umum
Tutup