SIMPOSIUM PENILAIAN IMPAK SOSIAL (SIA)

 

Sukacita dimaklumkan bahawa Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Terengganu dengan kerjasama Fakulti Sains Sosial Gunaan, UniSZA dan Pertubuhan Penilaian Impak Sosial Malaysia (MSIA) akan menganjurkan Simposium Pelaksanaan Penilaian Impak Sosial (SIA) pada 27 hingga 28 Februari 2023 bertempat di Dewan Perdana UniSZA.

 

SIMPOSIUM PENILAIAN IMPAK SOSIAL SIA 1SIMPOSIUM PENILAIAN IMPAK SOSIAL SIA 2