PUSAT PENGAJIAN DI FAKULTI SAINS SOSIAL GUNAAN (FSSG)

 

 

Pusat Pengajian Yang Telah Ditubuhkan:
  1.  Antropologi & Dakwah

  2.  Kerja Sosial 

Pusat Pengajian Yang Bakal Ditubuhkan:
  1. Pengurusan Pelancongan

  2.  Ekonomi & Pembangunan