Carta Organisasi FSSG

Carta Organisasi 1

 

 

Carta Organisasi FSSG 2019 1 


CARTA ORGANISASI

FAKULTI SAINS SOSIAL GUNAAN

DEKAN

(VK7)

Prof. Dr. Wan Abd Aziz

Wan Mohd Amin

TIMBALAN NAIB CANSELOR

(AKADEMIK & ANTARABANGSA)

KETUA PUSAT PENGAJIAN (DS51)

Dr. Mohd Syaiful Nizam

Abu Hassan

UNIT

JAMINAN KUALITI &

 E-PEMBELAJARAN

UNIT

 DATA & LATIHAN INDUSTRI

KETUA PUSAT PENGAJIAN (DS45)

En. Mohamad Hafis

Amat Simin

PUSAT PENGAJIAN

KERJA SOSIAL

TIMBALAN DEKAN

 (PENYELIDIKAN & PEMBANGUNAN)

 (DS54)

Prof. Madya Dr. Norsuhaily Abu Bakar

TIMBALAN DEKAN

(AKADEMIK DAN SISWAZAH)

(DS54)

Prof. Madya Dr. Mohd Khairul Amri Kamarudin

TIMBALAN DEKAN

 (HAL EHWAL PELAJAR & ALUMNI)

 (DS52)

Dr. Nurul Jannah Mohd Juaini

PUSAT PENGAJIAN

ANTROPOLOGI & DAKWAH

PENTADBIRAN AM

PENOLONG PENDAFTAR

(N41)

Mohd Syafiq Fakri bin Abdul Qawi

PEN. PEGAWAI TADBIR (N29)

Nur Amirah Ahmad

UNIT

PENYELARAS SISWAZAH

SETIAUSAHA PEJABAT

(N29)

Siti Hazana Azura Kamaruddin


                                                                                                                                                                                               

PROF. PENSYARAH

(VK7)

Prof. Dr. Ramle Abdullah

PROF. PENSYARAH

(VK7)

Prof. Dr. Wan Abd Aziz Wan Mohd Amin

PROF. PENSYARAH

(VK7)

Prof. Dr. Ahmad Puad Mat Som

PENSYARAH UNIVERSITI

 (DS54)

Prof. Madya Dr. Norizan

Abdul Ghani

PEMBANTU TADBIR (P/O)

(N19)

Nur Fatiny Imanyna Zainal

PROF. PENSYARAH

 (VK7)

Prof. Dr. Haji Lukman Zawawi @ Mohamad

PENYELARAS

(DS51)

Dr. Wan Nor Jazmina

Wan Ariffin

PENSYARAH UNIVERSITI

(DS54)

Prof. Madya Dr. Mohd Khairul Amri Kamarudin

PEMBANTU TADBIR (P/O)

(N19)

Wan Fazila

Wan Omar@Wan Johor

PENYELARAS

(DS51)

Dr. Muaz bin Azinuddin

PENSYARAH UNIVERSITI

(DK51)

Prof. Madya Dr. Mohamad Razali  Abdullah

PENSYARAH UNIVERSITI

 (DS52)

Dr. Siti Hajar  

Abdul Rauf

PEMBANTU TADBIR (P/O)

(N19)

Nor Hayati Moktar

PENYELARAS

(DS51)

Dr. Mohamad Fauzi

Abdul Latib

PROF. PENSYARAH

(VK6)

Prof. Datuk Dr. Yahaya Ibrahim

PEMBANTU OPERASI

(N11)

Mohd Khairulnizam Shamsudin

PENSYARAH UNIVERSITI

(DS52)

Dr. Nurul Jannah

Mohd Juaini

PENSYARAH UNIVERSITI

(DS51)

Dr. Mohamad Fauzi Abdul Latib

PENSYARAH UNIVERSITI

(DS54)

Prof. Madya Sahar Sa’di Hashim
                                                                                                                                                                                                                                           

PENSYARAH UNIVERSITI

(DS45)

Pn. Normala Riza

PENSYARAH UNIVERSITI

(D54)

Prof. Madya

Dr. Norsuhaily

Abu Bakar

PENSYARAH UNIVERSITI

(DS51)

Dr. Wan Nor Jazmina

Wan Ariffin

PENSYARAH UNIVERSITI

(DS45)

Pn. Azlini Chik


PENSYARAH UNIVERSITI

(DS51)

Dr. Muhamad Fazil Ahmad

PENSYARAH UNIVERSITI

(DS51)

Dr. Mohamad Asmawi Bin Ibrahim

PENSYARAH UNIVERSITI

(DS51)

Dr. Hezzrin binti Mohd Pauzi

PENSYARAH UNIVERSITI

(DS51)

Dr. Normah binti Awang Noh

PENSYARAH UNIVERSITI

(DS51)

Dr. Muaz bin Azinuddin