Kampus Hijau FSSG

Berikut merupakan beberapa inisiatif yang dirancang di mana memerlukan komitmen dan usaha bersifat holistik serta penglibatan staf akademik dan bukan akademik dan juga mahasiswa/i sebagai satu komuniti yang bergerak seiring menuju kepada sebuah kampus yang lebih lestari pada masa akan datang